Zľava z doplatku - Pluslekáreň

Cena: 0,00 €

Tento produkt zakúpite v sieti našich lekární

Nájsť lekáreň

Ušetrite s receptom až do výšky 50% z doplatku*

Zľava z doplatku za liek čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia je poskytovaná v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

* vzťahuje sa na vybrané produkty, ktorých zoznam nájdete v lekárni označenej touto zľavou.

Zákaznícky program TU

Zákaznícky program TU